Rabu, 27 April 2016

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachety te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasami mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, lekkiej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia lub od razu obrabia, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz wysyła do miejsca budowy ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scementowany spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień skał na ogrodzenia PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa, przybierają one wtenczas przeróżne kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż wycina się najogromniejsze bloki, stosowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno także siekać na sześciany o proporcjonalnych konturach, używane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je dzielić przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nierównych kształtów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenia plastykowe stosuje się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru parku i własnych upodobań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki i ploty z PCV na plot i bramkę ze sztachetek buduje się z kamieni różnego kształtu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z fragmentów o niesymetrycznych kształtach, należy je trafnie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego następnego łączył się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z Winylu z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur migiem niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają też mchem i wodorostami. Można to udaremniać pokrywając powierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać brud z nawierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, ażeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar