Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja plotki plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy plot PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane ogrodzenia PCV na plot i furtkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane plotki PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar